اعظم ابراهیمی

درباره من

اعظم ابراهیمی
image

مربی گروه آموزشی معارف @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۴-۱۳۸۶

کارشناسی ارشد

دانشگاه قم

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

قرآن ُ نهج البلاغه اخلاق مطالعات خانواده

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیر نظارت بر ترویج اخلاق و کاهش آسیب های اجتماعی
دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی(2019-11-13)
^اعظم ابراهیمی
بررسی تاثیر قناعت در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی(2019-11-13)
^اعظم ابراهیمی
بررسی شیوه های تربیتی دختران دبستانی و تاثیر آن بر پذیرش حجاب از منظر دین و روانشناسی
همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب(2017-11-28)
^اعظم ابراهیمی*, ^محمدجواد دانیالی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی معارف، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
a-ebrahimi@semnan.ac.ir
02331533474

فرم تماس